Στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 μεταφέρεται η χρηματοδότηση του σύγχρονου δικτύου υπογείων αγωγών άρδευσης που θα αποκτήσει η Βασιλική του Δήμου Καλαμπάκας, μετά από σχετική απόφαση του Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπου Κασίμη. Αντικείμενο του έργου «Κατασκευή υπόγειων αρδευτικών δικτύων για την ορθολογική αξιοποίηση υφιστάμενων κρατικών γεωτρήσεων του Δ.Δ Βασιλικής Δήμου Καλαμπάκας» είναι η κατασκευή υπόγειων αρδευτικών δικτύων στα αγροκτήματα της Βασιλικής.
Συνολικά θα κατασκευαστούν 9.900 χιλιόμετρα δικτύου στην περιοχή και αναμένεται να αρδευτούν περισσότερα 4.000 στρέμματα εξοικονομώντας σημαντικές ποσότητες νερού και προστατεύοντας κατ’ επέκταση το περιβάλλον.