Την Παρασκευή  26 Μαΐου 2017, θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή των Ανταποκριτών του ΕΛ.Γ.Α. , για το έτος 2016.