Αναρτήθηκαν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας τα ονόματα των δικαιούχων του Υπομέτρου 6.1. «Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-20. Όπως έγινε γνωστό 1.342 δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα, προϋπολογισμού 25,6 εκατομμυρίων ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το τελευταίο ουσιαστικά βήμα πριν την έναρξη των πληρωμών των δικαιούχων (το 70% της πρώτης δόσης του μέτρου) το οποίο τοποθετείται στα τέλη του μήνα.
Όπως τόνισε με δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός: «Ολοκληρώθηκαν οι αξιολογήσεις από τις Υπηρεσίες μας και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, του μέτρου 6.1 των νέων αγροτών. Στο πρόγραμμα εντάσσονται 1.342 δικαιούχοι ενώ υπάρχουν και 482 επιλαχόντες. Από την αρχή που είδαμε την μεγάλη συμμετοχή και το ενδιαφέρον των αγροτών επισημάναμε στο αρμόδιο Υπουργείο ότι ο προϋπολογισμός αυτός δεν θα καλύψει τις ανάγκες της Θεσσαλίας. Γι’ αυτό το λόγο ζητήσαμε να αυξηθεί. Ευελπιστούμε και αισιοδοξούμε το πρόγραμμα αυτό να έχει προστιθέμενη αξία για την παραγωγή και βρεθεί λύση και για τους επιλαχόντες».
Με την ανάρτηση των πινάκων δίνεται η δυνατότητα ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποτελεσμάτων. Η εξέταση των προσφυγών θα ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα ονόματα των δικαιούχων

Δείτε εδώ τα ονόματα των εν δυνάμει δικαιούχων

Δείτε εδώ αναλυτικά τα ονόματα όσον απορρίφθηκαν

Δείτε εδώ τα ονόματα των επιλαχόντων