Είναι γνωστό ότι στα 31 χρόνια από την υλοποίηση του Ιδρυτικού Νόμου για το ΕΣΥ 1397/83, δεν έλειψαν οι απόπειρες για την διαρκή αναβάθμιση και τη ποιοτική ολοκλήρωσή του, στη βάση των συμπερασμάτων της Εισηγητικής Έκθεσης του Νόμου.
Να θυμίσουμε τις ανακοινώσεις του Μιλτιάδη ‘Εβερτ για την ίδρυση 57 Αστικών Κέντρων Υγείας, του Δημήτρη Κρεμαστινού για το πόρισμα των 7 Σοφών, του Κώστα Γείτονα για τα ΣΥΣΕΔΥΠΥ, του Αλέκου Παπαδόπουλου για τα 100 νέα μέτρα στην Υγεία, του Κώστα Στεφανή για την οργάνωση της ΠΦΥ…
Είναι ακόμη γνωστό ότι στο διάστημα 2010 -15 το ΕΣΥ υπέστη σοβαρά πλήγματα από τις οριζόντιες περικοπές λειτουργικών δαπανών και τον ουσιαστικό μηδενισμό των προσλήψεων, ακόμη και για αντικατάσταση των λειτουργών υγείας που αποχωρούσαν.
Όμως η συμμετοχή μου στον Δημόσιο Διάλογο που οργανώνει με Δημόσια Εκδήλωση, ο ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ – κι όχι « η Κίνηση των 4», όπως έγραψε η εκλεκτή δημοσιογράφος κ.Δήμητρα Ευθυμιάδου – αποσκοπεί στη μετατροπή της άγονης τερατολογίας για το ποια είναι η σημερινή πραγματικότητα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και των σκληρών αντιπαραθέσεων που έγιναν κατά τη διάρκεια των Επίκαιρων Επερωτήσεων των Κομμάτων της Αντιπολίτευσης προς την Κυβέρνηση για τη κατάσταση στο ΕΣΥ, σε μια δημιουργική συζήτηση για το μέλλον του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Δεν θέλουμε περιγραφές ούτε και καταλογισμούς ευθυνών. Έχουν γίνει. Θέλουμε να επικεντρώσουμε σε δημιουργικές σκέψεις, σχεδιασμούς, προτάσεις, που στοχεύουν στη ποιοτική ολοκλήρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στη πρόληψη, τη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τη περίθαλψη – ειδικά την επείγουσα, τη νοσηλεία στο σπίτι, την αποκατάσταση της υγείας.
Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η ποιοτική ολοκλήρωση του ΕΣΥ θα γίνει σε βάθος χρόνου, αλλά με μέτρα – τομές – επείγουσες μεταρρυθμίσεις, που θα γίνονται εδώ και τώρα, πολλές από τις οποίες – τις πιο σημαντικές – έχει ήδη σχεδιάσει και έχει ήδη ανακοινώσει το Υπουργείο Υγείας.
Ασφαλώς όμως, η ποιοτική ολοκλήρωση του ΕΣΥ σε βάθος χρόνου, απαιτεί συγκλίσεις – συμφωνίες – συναινέσεις – κοινά πορίσματα πολιτικών δυνάμεων πολύ ευρύτερων αυτών που κυβερνούν σήμερα ή αυτών που θέλουν να κυβερνήσουν μετά τις επόμενες Εκλογές.
Αναγκαίες προϋποθέσεις :
Η ποιοτική αναβάθμιση του ΕΣΥ γίνεται προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής
Αναζητείται στήριξη από ευρωπαϊκούς πόρους, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, από το νέο ΕΣΠΑ, απο την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Κατακτούμε ένα διαρκή πολιτικό – κοινωνικό διάλογο για τα επόμενα βήματα προς τη ποιοτική ολοκλήρωση του ΕΣΥ. Αυτά συζητούνται θεσμικά και στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής
ΠΟΙΕΣ ΤΟΜΕΣ – ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ προτείνω :
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ
Ανεξαρτητοποιείται από το Υπουργείο Υγείας. Ορίζεται Διοικητής και 4 Υποδιοικητές – Νοσοκομεία, ΠΦΥ, Επείγουσα Περίθαλψη, Αποκατάσταση – από την Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής
Οι 7 Υγειονομικές Περιφέρειες γίνονται 13. Διοικούνται από Συμμετοχικά ΔΣ
Σε κάθε Νομό ενοποιείται η Διοίκηση όλων των Δημόσιων Μονάδων Υγείας – Νοσοκομείων, ΚΥ, ΠΕΔΥ, Περιφερειακών Ιατρείων, ΘΧΠ – και συγκροτείται Συμμετοχικό ΔΣ
Αναβαθμίζονται τα Επιστημονικά Συμβούλια, οι Διευθύνσεις Ιατρικής – Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, οι Διευθύνσεις των Κλινικών – Τμημάτων – Μονάδων ΠΦΥ
Υποχρεωτικός Δημόσιος Ετήσιος Απολογισμός όλων των Διοικητικών Οργάνων, Αξιολόγηση του έργου τους, κατάθεση του νέου ετήσιου προγραμματισμού – προϋπολογισμού
ΑΤΛΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ
Παραδίδεται η οριστική διαμόρφωση του ΑΤΛΑΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ, που έχει κάνει η Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Υγείας. Διασφαλίζεται η Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων.
Καταρτίζονται το Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης, ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Πρωτοβάθμιας Υγείας, το Συνοπτικό Ιατρικό Ιστορικό, η Κάρτα Υγείας του Πολίτη, το Ηλεκτρονικό Μητρώο Χρονίως Πασχόντων, η ηλεκτρονική ζήτηση εργαστηριακών εξετάσεων στη βάση θεραπευτικών και διαγνωστικών πρωτοκόλλων, τα ηλεκτρονικά ραντεβού των ΠΕΔΥ, οι υπηρεσίες τηλεϊατρικής,
ΠΟΙΟΤΙΚΟ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
– ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ
Σάκης Παπαδόπουλος
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΕ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ