Η αναδιάρθρωση στην Ελληνική Αστυνομία με καταργήσεις και συγχωνεύσεις τμημάτων άρχισε να υλοποιείται επηρεάζοντας και την τοπική Διεύθυνση. Η σχετική απόφαση έχει ήδη αποσταλεί στην τοπική Αστυνομική Διεύθυνση και έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την ανακατανομή του προσωπικού. Σύμφωνα με το σχέδιο προβλέπεται η κατάργηση του Αστυνομικού Τμήματος Περιφέρειας και η  συγχώνευση του Τμήματος Λαθρομετανάστευσης Καλαμπάκας με το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.