Σχεδόν το σύνολο των Δήμων της χώρας έχουν υποβάλλει ένα ή παραπάνω αιτήματα για χρηματοδότηση από τα Προγράμματα ΦιλόΔημος Ι και ΙΙ». Αυτό σημειώνουν πηγές του Υπουργείου Εσωτερικών και δίνουν αναλυτικά στοιχεία για την πορεία του προγράμματος.
Ειδικότερα:
Στο πλαίσιο του «ΦιλόΔημος ΙΙ», του οποίου οι προσκλήσεις είναι οι πιο ώριμες, μέχρι και σήμερα έχουν εγκριθεί συνολικά 303 αιτήματα χρηματοδότησης κατατεθειμένα από 198 Δήμους, με συνολική χρηματοδότηση 89.012.298,59 ευρώ.
Στην περιφέρεια Θεσσαλίας εγκρίθηκαν 16 αιτήματα 12 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση 1.523.007,03 ευρώ.