ΚΩΔ.441

Το Χαμόγελο του παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια, για να καλύψει τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού στο Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής  και Ιατρικής Επέμβασης στη Λάρισα.

   

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες

Διαχείριση των αιτημάτων υποστήριξης και εξεύρεση πόρων / χορηγιών

Διαχείριση παραπομπών ιατρικών περιστατικών 

Κοινωνική, συμβουλευτική και υλική υποστήριξη οικογενειών 

Λήψη κοινωνικού ιστορικού

Κατ’ οίκον επισκέψεις

Διαχείριση περιστατικών εξαφανίσεων ανηλίκων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 

Διασύνδεση με κρατικούς φορείς ή μη και Υπηρεσίες για ολιστική υποστήριξη των οικογενειών

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων 

Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.) και  Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Επαγγελματική ικανότητα και σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών 

Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft office, excel, internet, power point)

Άριστη Ικανότητα συγγραφής επιστολών προς φορείς, υπηρεσίες και χορηγούς

Άδεια Οδήγησης

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες

Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου

Υψηλή προσαρμοστικότητα

Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης 

Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων 

Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας  

Συναισθηματική ανθεκτικότητα  

Μεθοδικότητα 

Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  

Διαδικασία υποβολής αίτησης 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e- mail: ergasia.smile@yahoo.gr αναγράφοντας τον κωδικό 441 .

Ενδέχεται να ζητηθούν από τους υποψηφίους συστατικές επιστολές.