Στα Αρχαία Ελληνικά και στα Μαθηματικά εξετάστηκαν σήμερα, Παρασκευή, οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων.
Οι υποψήφιοι που έχουν επιλέξει τις ομάδες προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, εξετάστηκαν στα Μαθηματικά.
Αυξημένης δυσκολίας ήταν τα φετινά θέματα σε σχέση μετα περσινά.
Θέμα Α: θεωρία. Το Α2 ερώτηση κριτικής σκέψης, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες
Θέμα Β: Θέμα αναμενόμενο ιδιαίτερη προσοχή στις πράξεις.
Θέμα Γ: Το ερώτημα Γ1 ιδιαίτερης προσοχής, Γ2 προσοχή στις γραφικές παραστάσεις, Γ3. Όριο ιδιαίτερης προσοχής και Γ4 απαιτητικό.
Θέμα Δ: Θέμα ιδιαίτερων απαιτήσεων και προσοχής.
Οι υποψήφιοι που έχουν επιλέξει την ομάδα προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, εξετάστηκαν στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών.
Σε γενικές γραμμές, τα φετινά θέματα είναι βατά. Στο διδαγμένο κείμενο η ερώτηση εισαγωγής είναι Σωστό-Λάθος. Η πρωτοτυπία φέτος είναι το δεύτερο σκέλος της λεξιλογικής άσκησης, χωρίς όμως κάποια δυσκολία.
Στο αδίδακτο κείμενο το νόημα ρέει στρωτά. Ζητείται για πρώτη φορά μεταφορά πρότασης στον άλλο αριθμό. Χωρίς μεγάλο βαθμό δυσκολίας είναι το δεύτερο σκέλος της συντακτικής άσκησης.
Newsroom ΔΟΛ