Συνεχίζεται η διαδικασία επιλογής των νέων διοικήσεων στα νοσοκομεία της χώρας, με 11 καινούριους διοικητές να προκρίνονται για τις θέσεις ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης του υπουργείου Υγείας.
Μεταξύ αυτών που επιλέχθηκαν για τη διοίκηση του Γενικού Λαϊκού Νοσοκομείου και ένας γνωστός που πέρασε από τη διοίκηση του Νοσοκομείου Τρικάλων. Πρόκειται για τον Μιχάλη Λοπατατζίδη, απόφοιτο Μηχανολόγο Μηχανικό (Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Warwick στη Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα εργάζεται στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Έχει διατελέσει μεταξύ άλλων ως Διοικητής στο Γ.Ν. Τρικάλων, ως συνεργαζόμενος σύμβουλος επιχειρήσεων  στην Gerson Lehrmam, Inc Member, στο Λονδίνο και διευθυντικό στέλεχος σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.