Στο 30% ανέρχεται το «πλαφόν» των φοιτητών που θα φοιτούν δωρεάν στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε εφαρμογή του νέου νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο νέος νόμος προβλέπει μεταξύ άλλων ότι φοιτητές που έχουν οικονομική αδυναμία θα είναι δυνατό να γίνονται αποδεκτοί χωρίς δίδακτρα στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. «Θα δούμε στην πράξη πώς αυτό θα επηρεάσει οικονομικά το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σχολίασε ο πρύτανης, Γιώργος Πετράκος.

Σύμφωνα με τον κ. Πετράκο, το ζήτημα των μεταπτυχιακών είναι ένα από τα τρία μεγάλα κεφάλαια των ΑΕΙ στα οποία ο νέος νόμος προβλέπει αλλαγές. «Το υπουργείο αρχικά πίεζε για την κατάργηση των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά. Δεδομένου όμως ότι από τα μεταπτυχιακά καλύπτονται ακόμη και βασικές ανάγκες των πανεπιστημίων, εξαιτίας της υποχρηματοδότησης των ΑΕΙ τα τελευταία χρόνια, καταλήξαμε στην λύση της δωρεάν εισόδου φοιτητών με οικονομική αδυναμία στα προγράμματα», υπογράμμισε ο πρύτανης του Π.Θ.

Στο Θεσσαλικό ΑΕΙ, το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 30%, κάτι που σημαίνει και αντίστοιχη μείωση των εσόδων του Π.Θ.

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, λειτουργούν 54 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Από αυτά τα 45 είναι με δίδακτρα και τα υπόλοιπα 9 δωρεάν. Μάλιστα ο μέσος όρος των διδάκτρων στα 43 ΠΜΣ κυμαίνεται μεταξύ 2.000 και 3.000 ευρώ. Ελάχιστα έχουν δίδακτρα μεταξύ 4.000-5.000 ευρώ, και ένα ή δύο έχουν δίδακτρα από 6.000 ευρώ και πάνω. Είναι από τα χαμηλότερα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές, ενώ το 35% των εσόδων πηγαίνει στα ταμεία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προκειμένου να καλύψει βασικές ανάγκες του ιδρύματος.

Επιστροφή φοιτητών

Την ίδια ώρα και σύμφωνα με τον νέο νόμο αλλάζει η διοικητική οργάνωση των ΑΕΙ. Μία από τις καινοτομίες είναι η επιστροφή των φοιτητών στα συλλογικά όργανα, αν και με περιορισμένη εκπροσώπηση, όπως επίσης και η κατάργηση της έννοιας του σχήματος στις πρυτανικές εκλογές. «Μέχρι σήμερα στις εκλογές κατέβαιναν σχήματα με έναν υποψήφιο πρύτανη και 3-4 υποψηφίους αναπληρωτή πρύτανη. Πλέον θα υπάρχει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για τους υποψηφίους για τη θέση του πρύτανη και ξεχωριστό για τις θέσεις των αναπληρωτών πρύτανη. Αυτό είναι θετικό, γιατί επιτρέπει σε ακαδημαϊκούς που δεν θέλουν να ενταχθούν σε κάποιο σχήμα αλλά θέλουν να διεκδικήσουν θέση, να μπορέσουν να θέσουν υποψηφιότητα», σχολίασε ο κ. Πετράκος.

Ευελιξία στην έρευνα

Ο ίδιος χαρακτηρίζει βιώσιμη και την αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης των ερευνητικών προγραμμάτων. «Θεσπίστηκε νέο θεσμικό πλαίσιο, που δίνει στην έρευνα μια σχετική ευελιξία στη διαχείριση πόρων, και πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Ελένη Χάνου (Ταχυδρόμος)