Εγκρίσεις τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού  4.973.230,40 ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αναλυτικά:
- Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων 2017» προϋπολογισμός: 200.000,00 € με ΦΠΑ.
- Έγκριση δημοπρασίας και ανάθεσης κατασκευής του έργου: «βελτίωση οδού προς Ιερά Μονή Χρυσίνου», προϋπολογισμού: 150.000,00 € με ΦΠΑ.
- Έγκριση δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση-Συντήρηση-Καθαρισμός -Περιβαλλοντική Προστασία ποταμών Π.Ε Τρικάλων – Αντιπλημμυρική Προστασία εργολαβία 2016», προϋπολογισμού  300.000,00 € με ΦΠΑ.
- Έγκριση διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια καθισμάτων για την αίθουσα προβολής στερεοσκοπικού υλικού του πολιτιστικού κέντρου Καλαμπάκας», προϋπολογισμού  45.830,40 € με ΦΠΑ.
- Έγκριση επαναδημοπράτησης του έργου : «Κατασκευή αίθουσας στον Κορυδαλλό του Δήμου Καλαμπάκας», προϋπολογισμού 122.400,00 € με ΦΠΑ.
- Έγκριση διαγωνισμού του έργου: «Πρόσθετες  εργασίες  ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο  της  Μονάδας Φροντίδας  Ηλικιωμένων  Ιεράς  Μητρόπολης  Σταγών και Μετεώρων στην Καλαμπάκα Τρικάλων», προϋπολογισμού 40.000,00 €  με ΦΠΑ.
- Έγκριση δημοπράτησης του έργου : «Αποκατάσταση ζημιών προκληθεισών από πλημμύρες κατά την περίοδο 2015-2016 στην περιοχή του Δήμου Καλαμπάκας» προϋπολογισμού 1.300.000,00 € με ΦΠΑ.
- Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στη γέφυρα Ραγαζιά Π.Ε. Καρδίτσας» Προϋπολογισμός: 96.000,00 € με ΦΠΑ.
- Έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων εθνικού - επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Καρδίτσας χρήση 2016», προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ.
- Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών εθνικού - επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Καρδίτσας χρήση 2016» προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ.
- Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση σήμανσης και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας εθνικού - επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Καρδίτσας χρήση 2016», Προϋπολογισμού: 200.000,00 € με ΦΠΑ.
- Έγκριση αποτελέσματος διαγψνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας χρήση 2016» Προϋπολογισμός: 195.000,00 € με ΦΠΑ.
- έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού «Καθαρισμός βλάστησης στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας-χρήση 2016» Προϋπολογισμός: 140.000,00 € με ΦΠΑ.                                              
- Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Καθαρισμός κοίτης & αποκατάσταση αναχωμάτων Ενιπέα ποταμού» προϋπολογισμός έργου: 248.000,00 € με ΦΠΑ.                                              
- Έγκριση των όρων της Διακήρυξης Δημοπράτησης και συγκρότηση της  επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποκαταστάσεις ζημιών & αντιπλημμυρικά έργα σε μικρορέματα και ρέματα  στα όρια του Δήμου Φαρσάλων (από τη θεομηνία της 21-5-2016)», προϋπολογισμού: 600.000,00 € με ΦΠΑ.                                              
- Έγκριση δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση  ηλεκτροφωτισμού – σηματοδοτών  οδικού  δικτύου  Π.Ε.  Λάρισας» Προϋπολογισμού:  200.000,00 € με ΦΠΑ.                                              
- Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός κοίτης  Ενιπέα ποταμού στην περιοχή του Δήμου Φαρσάλων»  Προϋπολογισμός: 248.000,00 € με ΦΠΑ.                                              
- Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός κοίτης Ενιπέα ποταμού στην περιοχή του Δήμου Παλαμά», Προϋπολογισμός έργου: 248.000,00 € με ΦΠΑ.                                              
- Έγκριση δαπάνης λόγω αύξησης Φ.Π.Α. του έργου: «Εγκατάσταση  συστημάτων  εξοικονόμησης  ενέργειας  και  νερού  στα  αντλιοστάσια  ΤΟΕΒ  Ενιπέα», προϋπολογισμού:  240.000,00 € με ΦΠΑ.                                              
- Επαναδημοπράτηση του έργου: «Καθαρισμός – κοπή και διαμόρφωση τάφρου οδικού δικτύου Π. Ε. Λάρισας» Προϋπολογισμού: 170.000,00 € με ΦΠΑ.