Το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» δείχνει σημαντική αύξηση των θέσεων εργασίας τόσο για τον Μάιο, όσο και συνολικά για το πεντάμηνο, ωστόσο, η επίδοση αυτή συνοδεύεται και με αύξηση των προσλήψεων σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης.
Οι θέσεις μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής απασχόλησης δεν είναι πλέον η εξαίρεση κι αυτό φαίνεται από τα στοιχεία της Εργάνης.
Από τις 308.169 προσλήψεις το Μάιο, οι 154.413 είναι για θέσεις πλήρους απασχόλησης, ενώ 118.388 αφορούν σε μερική απασχόληση και 35.368 σε εκ περιτροπής απασχόληση.
Στη Θεσσαλία όπως φαίνεται από τα στοιχεία είχαμε θετικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 3.971 θέσεις και αυτό οφείλεται στο άνοιγμα των εποχικών θέσεων εργασίας κυρίως στα νησιά των Σποράδων. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το σύνολο των νέων θέσεων οι 3.073 αφορούν τα νησιά.
Ειδικότερα στη Θεσσαλία ο νέες θέσεις ανέρχονται σε 13.701 και οι αποχωρήσεις σε 9.730 (Καρδίτσα 940 προσλήψεις, 835 αποχωρήσεις, Λάρισα 4.029 προσλήψεις, 3.892 αποχωρήσεις, Μαγνησία 3.436 προσλήψεις, 2.955 αποχωρήσεις, Σποράδες 3.476 προσλήψεις 403 αποχωρήσεις, Τρίκαλα 1.820 προσλήψεις, 1.645 αποχωρήσεις).