Συρρικνώνεται και γερνάει χρόνο με το χρόνο ο πληθυσμός με αποτέλεσμα σε λίγα χρόνια η Ελλάδα να μετατραπεί σε χώρα γερόντων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας κατά την 1η Ιανουαρίου 2018 εκτιμήθηκε σε 10.741.165 άτομα (5.210.040 άνδρες και 5.531.125 γυναίκες), μειωμένος κατά 0,25% σε σχέση με τον αντίστοιχο πληθυσμό της 1ης Ιανουαρίου 2017 που ήταν 10.768.193 άτομα
Μάλιστα οι πολίτες που είναι πάνω από 65 ετών, έχουν το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων επτά 10ετιών.
Ακόμη χειρότερο είναι το στοιχείο ότι τα παιδιά έως και 14 ετών, έχουν το μικρότερο ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού, για τα τελευταία 68 χρόνια.
Οι γεννήσεις ήταν λιγότερες από τους θανάτους, 88.553 έναντι 124.501.
Στη Θεσσαλία
Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στη Θεσσαλία που έχει το 7% του πανελλαδικού πληθυσμού.
Από την πιο πρόσφατη γενική απογραφή του 2011 όταν «μετρούσε» 732.762 άτομα ο πληθυσμός μέσα στην επταετία μειώθηκε κατά 10.000 (722.065).
Αναλυτικά ανά νομό (άνδρες, γυναίκες, σύνολο):
Καρδίτσα 51.839 54.696 106.535
Λάρισα 136.588 145.125 281.713
Μαγνησία 99.181 104.791 203.972
Τρίκαλα 65.031 64.814 129.845
Θεσσαλία 352.639 369.426 722.065