Στα ύψη η ανεργία και τον Αύγουστο του 2018 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, που αφορούν την «εγγεγραμμένη» και όχι την πραγματική ανεργία, που είναι κατά πολύ μεγαλύτερη.
Συγκεκριμένα, οι άνεργοι συνολικά, «αναζητούντες» και «μη αναζητούντες εργασία», ανήλθαν σε 973.471 και αυξήθηκαν κατά 14.033 από τον Ιούλιο του 2018.
Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 841.481 άτομα.
Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στην περιφέρεια Θεσσαλίας με τους εγγεγραμμένους ανέργους να αυξάνονται μέσα σε ένα μήνα κατά 1.871 άτομα.
Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 61.881 άτομα.
Από αυτούς οι 35.818 είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και οι 26.063 είναι εγγεγραμμένοι για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
Τον Ιούλιο ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στη Θεσσαλία ήταν 60.004.
Το επίδομα ανεργίας έλαβαν συνολικά σε όλη τη χώρα 135.807 άνεργοι δηλαδή περίπου ένας στους 7.