Τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί, συνεδριάζει στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου η Επιτροπή Διαβούλευσης με θέμα τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).