Αύξηση 4,4% καταγράφεται στις αφίξεις στα συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής της χώρας (ενοικιαζόμενα δωμάτια) το 2017, και αύξηση 4,2% στις διανυκτερεύσεις σε αυτά, σε σχέση με τα επίπεδα του 2016, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Συλλογικών Καταλυμάτων Σύντομης Διαμονής της ΕΛΣΤΑΤ.
Οι αφίξεις στα ενοικιαζόμενα δωμάτια διαμορφώθηκαν σε 5,9 εκατ., έναντι 5,65 εκατ. το 2016 και οι διανυκτερεύσεις σε 29,7 εκατ. το 2017, έναντι 28,5 εκατ. το 2016.
Συγκεκριμένα, από τα στοιχεία της έρευνας κατά Περιφέρεια, παρατηρείται αύξηση τόσο στις αφίξεις όσο και στις διανυκτερεύσεις σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας εκτός από τις Περιφέρειες της Πελοποννήσου και του Βορείου Αιγαίου.
Σημαντική αύξηση, σε απόλυτες τιμές, παρουσιάζεται στις Περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου (κατά 9,6% στις αφίξεις και 5,4% στις διανυκτερεύσεις), της Ηπείρου (κατά 21,8% στις αφίξεις και 19% στις διανυκτερεύσεις), της Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 3,3% στις αφίξεις και 2,8% στις διανυκτερεύσεις) και της Θεσσαλίας (κατά 8,6% στις αφίξεις και 9,9% στις διανυκτερεύσεις).

Ειδικότερα το 2017 αφίχθησαν στη Θεσσαλία 296.907 άτομα (162.333 Ελληνες και 134.574 αλλοδαποί) και διανυκτέρευσαν 1.297.089 άτομα (574.178 Ελληνες και 722.911 αλλοδαποί).

Δείτε ολόκληρη την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ