Μειώθηκε ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Σεπτέμβριο πανελλαδικά αλλά και στη Θεσσαλία.

Ειδικότερα σε 843.154 άτομα διαμορφώθηκε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, έναντι 888.089 ατόμων (-5,06%) τον Αύγουστο του 2019.

Πάνω από τους μισούς ανέργους είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, ενώ η ανεργία πλήττει περισσότερο τις γυναίκες.

Στη Θεσσαλία ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 60.306 άτομα.

Από αυτά τα 36.180 είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, ενώ τα 24.126 είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Τον προηγούμενο μήνα (Αύγουστος) στη Θεσσαλία ο αριθμός των ανέργων είχε ανέλθει σε 63.173 (-2.887).