Κυκλοφόρησε ο 10ος τόμος (2020) του ετησίου περιοδικού επιστημονικού συγγράμματος «Θεσσαλικά Μελετήματα», το οποίο εκδίδει η Φιλολογική, Ιστορική, Αρχαιολογική, Λαογραφική Εταιρεία Θεσσαλίας (Φ.Ι.Α.Λ.Ε.Θ.) σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Κ & Μ. Αντ. Σταμούλη (Θεσσαλονίκη). 

Ο εν λόγω τόμος των 190 σελίδων περιέχει τα Πρακτικά του Συνεδρίου «Κοσμάς ο Αιτωλός και Νεοελληνικός Διαφωτισμός στη Θεσσαλία κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας» που είχε πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, 1-2 Νοεμβρίου 2019.

Όπως οι προηγούμενοι, έτσι και ο 10ος τόμος έχει καλαίσθητη βιβλιοδεσία και γενικά είναι μια σπουδαία και προσεγμένη έκδοση. Μάλιστα η πλούσια εικονογράφησή του είναι τυπωμένη έγχρωμη. Ειδικότερα ο τόμος αυτός περιλαμβάνει:

Α. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

ΝΑΥΣΙΚΑΣ ΜΟΥΛΑ – ΑΓΓΕΛΑΚΗ, φιλολόγου,

- Η Θεσσαλία στην Γεωγραφία Νεωτερική των Δ. Φιλιππίδη – Γρ. Κωνσταντά (σελ. 9-22).

Β. ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΤΡΙΤΟΥ, καθηγητή, πρώην Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Το μεγαλείο της προσωπικότητας του αγίου Κοσμά του Αιτωλού (σελ. 25-38). 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α. ΝΗΜΑ, φιλολόγου - δρος ιστορίας εκπαιδεύσεως,

-  Μαρτυρίες και παραδόσεις για το πέρασμα του Κοσμά του Αιτωλού από την περιοχή του Νομού Τρικάλων (σελ. 39-52). 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ιστορικού- θεολόγου, PhD, MA, MTh, 

- Η Αγία Γραφή στο κήρυγμα του αγιου Κοσμά του Αιτωλού  και στο έργο Θεσσαλών διαφωτιστών  (σελ. 53-59).

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, δρος ιστορίας ιατρικής, 

- Η παράλληλη διαφωτιστική δράση του Ρήγα Βελεστινλή με του Κοσμά του Αιτωλού (σελ. 61-70). 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΖΑΜΠΑΝΙΩΤΗ, εκπαιδευτικού,

- Νικόλαος Ζερζούλης - Παναγιώτης Παλαμάς: πνευματικοί απόγονοι     του Ευγένιου Βούλγαρη, δάσκαλοι του Κοσμά Αιτωλού (σελ. 71-98).

ΗΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, φοιτητή θεολογίας,

- Κοσμάς ο Αιτωλός: Εθναπόστολος ή Ιεραπόστολος; Η Ιεραποστολή του ως παράγοντας αφύπνισης της Εθνικής Συνείδησης  (σελ. 99-105).

Γ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ - ΤΕΧΝΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΣΔΡΟΛΙΑ, δρος βυζαντινής αρχαιολογίας – δ/ντριας ΕΦΑ Λάρισας,

- Η διάδοση της τιμής του αγίου Κοσμά του Αιτωλού στην περιοχή της Λάρισας (σελ. 109-122).

ΜΙΧ. ΧΡ. ΠΑΝΤΟΥΛΑ, φιλολόγου – ερευνητή,

- Τα Εικονογραφικά του αγίου Κοσμά του Αιτωλού στον Θεσσαλικό χώρο    από το έτος του μαρτυρίου του (1779) έως την αγιοποίησή του (1961) (σελ. 123-137).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μ. ΒΑΦΕΙΑΔΗ, δρος βυζαντινής αρχαιολογίας, 

- Ο Διαφωτισμός και η εκκλησιαστική τέχνη του 18ου-19ου αιώνα στην Θεσσαλία  (σελ. 139-154).

Δ. ΔΙΑΦΟΡΑ

ΖΩΗΣ ΜΑΚΡΟΝΑΣΙΟΥ, εκπαιδευτικού - Μ.Α. σχολικής ψυχολογίας,

- Ρήγας Βελεστινλής: Μια Διδακτική Προσέγγιση στην Ειδική Αγωγή (σελ. 157-162).

Ο τόμος περιλαμβάνει ακόμη:  Θεσσαλική Βιβλιογραφία (σελ. 163-165) - Βιβλιοκρισίες (167-175) – Σχόλια (σελ. 177-185), καθώς και Οδηγίες προς τους Συνεργάτες των «Θεσσαλικών Μελετημάτων» (σελ. 187-188).