Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή Φακέλων Υποψηφιότητας έργων ιδιωτικού χαρακτήρα του Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ–ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» σε συνεργασία με το Δήμο Φαρκαδόνας, διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση με τους ενδιαφερόμενους για επενδύσεις στη Φαρκαδόνα, την Τρίτη 6 Αυγούστου 2019, στις 20:00, στην αίθουσα του Δ.Σ. στο Δημαρχείο Φαρκαδόνας.

Με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση και δημιουργία νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, μέσω του προγράμματος CLLD/LEADER, υποστηρίζονται:

-Μεταποίηση-Τυποποίηση-Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων

-Τουριστικές επιχειρήσεις, εστίαση & γαστρονομία

-Μικρές βιοτεχνικές και εμπορικές δραστηριότητες

-Βασικές, αναγκαίες και ποιοτικές υπηρεσίες

-Συνεργασίες αλλά και μεταφορά γνώσης.

Θα ακολουθήσει σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων και σε άλλες περιοχές του νομού Τρικάλων.