Την ερχόμενη Τρίτη συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Φαρκαδόνας και τα δύο πρώτα θέματα στην ημερήσια διάταξη αφορούν προσλήψεις προσωπικού.

Το Σώμα αναμένεται να ανάψει το «πράσινο φως» για την πρόσληψη προσωπικού στην υπηρεσία πρασίνου και στους παιδικούς σταθμούς, ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δύο μήνες.

Αναλυτικά:

- Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας στην υπηρεσία πρασίνου, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου
Φαρκαδόνας κατά το έτος 2020

- Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την κάλυψη αναγκών παιδικών σταθμών του Δήμου Φαρκαδόνας.