Σε μια εποχή  δύσκολων οικονομικών και κοινωνικών συγκυριών, όπως αυτή που διανύουμε, αν υπάρχει ένα μήνυμα ελπιδοφόρο  είναι αυτό της αλληλεγγύης, της στήριξης, της ευαισθησίας προς τον συνάνθρωπό μας, της προσφοράς και της αγάπης.
Oι μαθητές του ΓΕΛ Οιχαλίας αποφάσισαν και φέτος να στηρίξουν τα παιδιά που είναι στη μεγάλη οικογένεια του ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ και να νιώσουν έμπρακτα το ουσιαστικό νόημα των Χριστουγέννων. Συγκέντρωσαν είδη πρώτης ανάγκης, τόσο για τα παιδιά που διαμένουν στα σπίτια του Συλλόγου, όσο και για τα παιδιά και τις οικογένειες που λαμβάνουν υποστηρικτικές υπηρεσίες μέσω των Κέντρων Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας.
Η συμμετοχή όλων των παιδιών σε αυτή την πρωτοβουλία έδωσε το μήνυμα πως το πνεύμα των εορτών δεν είναι η τυπική θρησκευτικότητα, που έχουν ίσως οι περισσότεροι από εμάς, αλλά η καλλιέργεια μιας σοβαρής αντιμετώπισης για μια προσέγγιση της ουσίας της πίστεώς μας, η οποία λειτουργεί ως πράξη ελευθερίας, ειλικρίνειας και γνησιότητας.