Από 8 π.μ. - 2 μ.μ. και από 5 μ.μ. έως 8 το πρωί: Νικόλαος Δημ. Τριγώνης, Σαράφη 21, 24310-26644.
Μέχρι τα μεσάνυχτα: Γκούμπλια Άννα, Όθωνος 14, 24310-21988.
Από τις 5 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ: Τσαγκούλη Σοφία, Καποδιστρίου 14, 24310-22175, Καρανίκας Ιωάννης, Μιαούλη 16, 24310-35101.
Φαρμακεία ΠΥΛΗΣ
Παλαιοκαρίτη Αγλαΐα, Ελευθεροχώρι, 24310-51412.