Από 8 π.μ. - 2 μ.μ. και από 5 μ.μ. έως 8 το πρωί: Πατσιά Ελένη, Βύρωνος 16, 24310-31770.
Μέχρι τα μεσάνυχτα: Μαυρομματιανός Βασ., πλατεία Κιτριλάκη, 24310-27340.
Φαρμακεία ΠΥΛΗΣ
Αναστασίου Δημήτριος - Ρούκας Λάζαρος, Στουρναρέικα, 24340-93039.