Στο πλαίσιο των προσκλήσεων των επενδυτικών προγραμμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση «ΦιλόΔημος» και «ΦιλόΔημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε την ένταξη δήμων συνολικού ποσού 7.599.735,44 ευρώ.
Το πρόγραμμα «ΦιλόΔημοςΙΙ» αφορά τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και την αναβάθμιση παιδικών χαρών.
Μέσα στους Δήμους που συμμετέχουν είναι και ο Δήμος Καλαμπάκας με το ποσό των 200.000 ευρώ, για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών.