Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση ο κατάλογος των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης («λευκές περιοχές») της ελληνικής Επικράτειας, που αποτελεί το Παράρτημα του σχεδίου νόμου: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός κάλυψης της ελληνικής Επικράτειας στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας»,…και το οποίο έχει ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από την 23η/02/2018 μέχρι και την 09η/03/2018.

Ειδικότερα στον Δήμο Καλαμπάκας:

• Στο Α΄ Μέρος, δηλαδή στις περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης που εντάσσονται άμεσα στο έργο και δύνανται να επιχορηγηθούν με την έναρξη της υλοποίησής του, υπάγονται:

1. Αγία Παρασκευή ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
2. Ανθούσα ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
3. Δολιανά ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
4. Καλλιρρόη ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
5. Κατάφυτον ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
6. Κονάκια ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
7. Κρανέα ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
8. Μηλέα ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
9. Πολυθέα ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
10. Στεφάνιον ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
11. Χαλίκιον ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
12. Αγία Παρασκευή ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
13. Μεγάλη Κερασέα ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
14. Αμάραντον ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
15. Αμπελοχώριον ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
16. Ελάφιον ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
17. Καστανέα ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
18. Μηλότοπος ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
19. Αηδών ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
20. Γλυκομηλέα ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
21. Κλεινόν ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
22. Παλαιοχώριον ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
23. Χρυσομηλέα ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
24. Κουτσούφλιανη ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
25. Αχελινάδα ΤΥΜΦΑΙΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
26. Γερακάριον ΤΥΜΦΑΙΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
27. Καλλιθέα ΤΥΜΦΑΙΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
28. Φωτεινόν ΤΥΜΦΑΙΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
29. Αγιος Δημήτριος ΧΑΣΙΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
30. Αχλαδέα ΧΑΣΙΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
31. Κερασούλα ΧΑΣΙΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
32. Σκεπάριον ΧΑΣΙΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
33. Ψήλωμα ΧΑΣΙΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

• Στο Β Μέρος, δηλαδή στις περιοχές που δύνανται να υπαχθούν σε αυτό μετά από την κατάθεση Βεβαίωσης – Υπεύθυνης Δήλωσης του Δήμου προς τη ΓΓΤΤ και κατόπιν διενέργειας σχετικού ελέγχου της ΕΕΤΤ σε αυτούς, υπάγονται:

1. Βασιλική ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2. Διάβα ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
3. Ασπροκκλησιά ΧΑΣΙΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

trikalaidees.gr