Υπεγράφη σήμερα στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Μετεώρων, η σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στον Δήμο Καλαμπάκας»,  ύψους 201.264,40 ευρώ ( με Φ.Π.Α.),  μεταξύ του Δημάρχου Μετεώρων και του κ. Κων/νου Τσίντζα, εκπροσώπου της εταιρίας «ΧΥΤΗΡΙΑ ΤΣΙΝΤΖΑ - URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».

Στόχος της προμήθειας είναι η  βελτίωση και αναβάθμιση  πολλών παιδικών χαρών του Δήμου, ώστε να καταστούν ασφαλείς χώροι αναψυχής για τα παιδιά και τους συνοδούς τους. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε στους τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της. Οι φορείς  χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, με το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, και ο Δήμος Μετεώρων.