Ανοδική τάση καταγράφεται στην επισκεψιμότητα του Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης, στο Κέντρο Ψηφιακής Προβολής της Ιστορίας και του Πολιτισμού των Μετεώρων και στο νέο Μουσείο Γεωλογικών Σχηματισμών Μετεώρων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Καλαμπάκας οι καταγεγραμμένες επισκέψεις στο Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης (Infotourist) το πρώτο πεντάμηνο του 2018, ανήλθαν συνολικά σε 8.307, αυξημένες κατά 41% σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2017, όταν και κατεγράφησαν 5.912 επισκέψεις.
Αναλυτικότερα, για καθένα από τους πρώτους πέντε μήνες του έτους είχαμε:
    Για τον Ιανουάριο, από 484 επισκέψεις το 2017, σε 535 επισκέψεις το 2018, αύξηση κατά 11% περίπου.
    Για τον Φεβρουάριο, από 491 επισκέψεις το 2017, σε 562 επισκέψεις το 2018, αύξηση κατά 14% περίπου.
    Για τον Μάρτιο, από 729 επισκέψεις το 2017, σε 1248 επισκέψεις το 2018, αύξηση κατά 71% περίπου.
    Για τον Απρίλιο, από 1764 επισκέψεις το 2017, σε 2511 επισκέψεις το 2018, αύξηση κατά 42% περίπου.
    Για τον Μάϊο, από 2444 επισκέψεις το 2017, σε 3451 επισκέψεις το 2018, αύξηση κατά 41% περίπου.

Κατά μέσο όρο, στο Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης δείχνει να παγιώνεται μια αύξηση της επισκεψιμότητας της τάξης του 40% περίπου.
Οι επισκέπτες στο Κέντρο Ψηφιακής Προβολής στο πρώτο πεντάμηνο του 2018 ανήλθαν σε 8110, μεταξύ των οποίων, μέλη Συλλόγων και Σχολείων Ελληνικών και Αλλοδαπών, γκρουπ τουριστών αλλά και μεμονωμένοι επισκέπτες προερχόμενοι από τις πέντε ηπείρους.
Ανάλογης προέλευσης είναι και οι επισκέπτες του Μουσείου Γεωλογικών Σχηματισμών Μετεώρων στο Καστράκι, που εγκαινιάστηκε μόλις στις αρχές Μαΐου του 2018. Στο νέο Μουσείο ήδη καταγράφηκαν 1750 επισκέψεις.
Συμπερασματικά, με οδηγό το αρχείο επισκεψιμότητας του Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης, για το οποίο διατίθενται συγκρίσιμα δεδομένα, αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των επισκεπτών κατά τους επόμενους μήνες και ιδιαίτερα τον Αύγουστο.