Ενας χρόνος από την υπογραφή της σύμβασης του έργου για την αποκατάσταση της γέφυρας Διάβας συμπληρώνεται στις 4 Αυγούστου 2017, ημέρα που προβλέπεται ότι πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες.
Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στο Δημαρχείο Καλαμπάκας μεταξύ του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «Κόκκινος ΑΤΕΕ», και σύμφωνα με όσα προβλέπονται το έργο στο σύνολό του πρέπει να παραδοθεί σε διάστημα 12 μηνών.
Θυμίζουμε ότι παρά την αποκλειστική προθεσμία παράδοσης της γέφυρας στην κυκλοφορία εντός τετραμήνου, αυτό έγινε τελικά στις 28 Απριλίου, εννέα σχεδόν μήνες μετά από την υπογραφή της σύμβασης.
Το έργο έχει τίτλο «Αποκατάσταση της γέφυρας στον Πηνειό ποταµό στην οδό Καλαµπάκας – Διάβας: Αποκατάσταση φερόντων στοιχείων, προστασία θεµελίων, συµπλήρωση αναχωµάτων για την διευθέτηση της κοίτης του ποταµού, τοποθέτηση ελαστοµεταλλικών εφέδρανων, επισκευή αρµών διαστολής, τοποθέτηση µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας (Σ.Α.Ο), κατασκευή πεζοδροµίου, αποκατάσταση αποχέτευσης», και γίνεται µε χρηµατοδότηση από πιστώσεις του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και µε την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
Με την εργολαβία η γέφυρα έχει ήδη εκσυγχρονιστεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές, και συγκεκριµένα κατασκευάστηκε νέο βάθρο στη θέση αυτού που κατέρρευσε µε βαθιά θεµελίωση σε βάθος 15 µ. Επίσης, προστατεύθηκαν τα υπόλοιπα βάθρα µε κατασκευή περιµετρικώς φρεατοπασσάλων σε βάθος 8 µ., επισκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν στη θέση τους τα τμήματα της γέφυρας που είχαν καταρρεύσει μαζί με το βάθρο, αντικαταστάθηκαν τα εφέδρανα και κατασκευάστηκαν πλάκες συνέχειας για την καλύτερη σεισµική και αντισεισµική και στατική συµπεριφορά της γέφυρας, ανακατασκευάστηκαν τα πεζοδρόµια και τοποθετήθηκαν σε αυτά στηθαία ασφαλείας και ιστοί ηλεκτροφωτισµού.
Τα εναπομείναντα έργα
Όπως έχουμε καταγράψει το τελευταίο τρίμηνο, οι εργασίες συνεχίζονται αργά και αφορούν μόνο στην κοίτη του Πηνειού.
Εκτός από τη δημιουργία των οπών για την τοποθέτηση της μεταλλικής πεζογέφυρας στη βόρεια πλευρά της γέφυρας, δεν έχει γίνει κάποια πρόοδος για αυτό το υποέργο.
Στην κοίτη του Πηνειού συνεχίζεται η τοποθέτηση ζαρζανέτ, για να ενισχυθεί το έδαφος και να προστατευθούν τα βάθρα της γέφυρας, ενώ απομένει και η αποκατάσταση του αποχετευτικού δικτύου της Διάβας.
Τις τελευταίες ημέρες το νερό του Πηνειού έχει στερέψει στην περιοχή της γέφυρας και σύντομα δεν θα υπάρχει κανένας ανασταλτικός παράγοντας που να εμποδίζει έστω και κατ’ ελάχιστον τις εργασίες στην κοίτη.

tameteora.gr