Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές - επανεγγραφές σε όλους τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς για το Σχολικό έτος 2016 - 2017, αρχίζουν στις 26/05/2016 και θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 26/06/2016.
Η αίτηση που πρέπει να συμπληρωθεί και τα απαραίτητα δικαιολογητικά χορηγούνται από τον Δήμο ή από την ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμπάκας.
Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την κατάθεση των συμπληρωμένων εντύπων, θα πρέπει να απευθύνεστε στις αρμόδιες υπαλλήλους του Δήμου, κα Γκουτζηγιάννη Ελένη (24323-50252) και κα Μπακάλη Γεωργία (24323-50211).