Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πάνος Σκουρλέτης με απόφασή του εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους για την κατασκευή και λειτουργία της «Ηλεκτροκίνησης της σιδηροδροµικής γραµµής Παλαιοφάρσαλος – Καλαµπάκα», που ανήκει γεωγραφικά στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Πρόκειται για την κατασκευή και λειτουργία της ηλεκτροκίνησης της υφιστάμενης ανακαινισμένης μονής σιδηροδρομικής γραμμής που ξεκινά από τον Παλαιοφάρσαλο (Σταυρός Φαρσάλων) και καταλήγει στην Καλαμπάκα (Χ. Θ: 60+000-141+000) και είναι συνολικού μήκους περίπου 80 χλμ. ∆ιοικητικά ανήκει στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και διέρχεται τις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων. Το συγκεκριμένο σιδηροδρομικό τμήμα συνδέει το κύριο σιδηροδρομικό δίκτυο (Αθηνών – Θεσσαλονίκης - εξωτερικού) με το σύνολο του δυτικού Θεσσαλικού κάμπου.
Φορέας του έργου είναι η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.