Στην πρόσληψη επτά (7) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του προχωρά ο Δήμος Καλαμπάκας. Οι προσληφθέντες θα εργαστούν από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 8 Μαΐου 2017.
Οι θέσεις είναι:
-ΔΕ Χειριστής Ισοπεδωτή γαιών (γκρέιντερ) 1
-ΔΕ Χειριστής Φορτωτή 1
-ΔΕ Χειριστές Εκσκαφών Φορτωτών 2
-ΔΕ Οδηγοί 3
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Καλαμπάκας (Δ/νση: Ευθ. Βλαχάβα 1, τηλ: 2432350216) και ειδικότερα στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου (Από 19-10-2016 έως 24-10-2016).