Χρήσιμες, ουσιαστικές και εφαρμόσιμες, οι κατευθυντήριες γραμμές για το αστικό πράσινο που αναλύθηκαν στο διήμερο σεμινάριο που διοργανώθηκε, με κύριο ομιλητή τον καθηγητή και πρόεδρο του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., κ. Θεοχάρη Δ. Ζάγκα.
Το σεμινάριο είχε ως θέμα τη «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης 4 Οκτωβρίου και συνεχίστηκε την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να ενημερωθούν οι υπάλληλοι και τα στελέχη Δήμων, Δασαρχείων και γεωπόνοι, για τα όσα αφορούν στο αστικό πράσινο, στη διαχείρισή του, σε νέες μεθόδους και πρακτικές. Για τους λόγους αυτούς κλήθηκαν να μετάσχουν, όλοι οι επιστήμονες και υπάλληλοι των 4 Δήμων του νομού Τρικάλων, των Δασαρχείων και τα μέλη του Γεωπονικού Συλλόγου.
Μεταξύ των συμμετεχόντων στο σεμινάριο της Διαχείρισης Αστικού Πρασίνου, ήταν και οι γεωπόνοι του Δήμου Καλαμπάκας, κ.κ. Ανδρομάχη Μαραγκού και Απόστολος Ευθυμίου.
Την Τρίτη ο κ. Ζάγκας ανέπτυξε θέματα, όπως:
- Η σημασία του αστικού πρασίνου για τη βιωσιμότητα των σύγχρονων πόλεων
- Κλάδευση δένδρων πάρκων και δενδροστοιχιών και
- Η αξία των μνημειακών δένδρων και τρόποι συντήρησής τους
Ακολούθησε εκτενής συζήτηση με τους συμμετέχοντες και διάλογος για σημαντικά θέματα.
Το πρόγραμμα της Τετάρτης περιλάμβανε:
- Υπόδειξη σωστών πρακτικών κλάδευσης
- Αξιολόγηση δένδρων από πλευράς επικινδυνότητας
- Επίσκεψη δενδροστοιχιών, πάρκων και αλσών και επιτόπια συζήτηση για τυχόν υπάρχοντα προβλήματα.