Η «Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ Ο.Τ.Α» (ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.) στο πλαίσιο σχεδιασμού του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της Π.Ε. Τρικάλων για την περίοδο 2014-2020, διοργανώνει σειρά ενεργειών διαβούλευσης & ενημέρωσης με φορείς και τον τοπικό πληθυσμό. Στόχος είναι το Σχέδιο Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, να σχεδιαστεί μέσω της «από κάτω προς τα πάνω» προσέγγισης, ως αποτέλεσμα διαβούλευσης ανταλλαγής απόψεων και κατάθεσης προτάσεων από τους τοπικούς φορείς.
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την εξειδίκευση της στρατηγικής και την κατάρτιση του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 η «Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ Ο.Τ.Α» σε συνεργασία με τον Δήμο Φαρκαδόνας διοργανώνει ημερίδα για την «Αξιοποίηση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου στην ορεινή περιοχή Φαρκαδόνας», που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 26/08/2016 και ώρα 20.30 στο Διάσελο (καφενείο «τα Πλατάνια»).
Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν στους τοπικούς παραγωγικούς, αναπτυξιακούς και κοινωνικούς φορείς και τα πρώτα στοιχεία σχετικής εμπειρογνωμοσύνης που ανέθεσε η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου), ήτοι θα γίνουν οι ακόλουθες παρουσιάσεις :
α) ανάλυση και ευρήματα της Φάσης Α’ (διαγνωστικό) της Εμπειρογνωμοσύνης διερεύνησης «Αξιοποίησης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου στην ορεινή περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας: Προοπτικές ανασυγκρότησης και ανάπτυξης» από τον κ. Δημήτρη Γούσιο, καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
β) διερεύνηση των δυνητικών παρεμβάσεων και δράσεων για την στήριξη της κτηνοτροφίας του Διάσελλου με επίκεντρο την προβολή των ποιοτικών χαρακτηριστικών και στόχο την αύξηση της τελικής αξίας των προϊόντων - Η συμβολή του CLLD/LEADER 2014-2020, από τον κ. Παναγιώτη Πάτρα, Γεν. Δ/ντη της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ.