Η «Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ Ο.Τ.Α» - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε στο πλαίσιο σχεδιασμού του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της Π.Ε. Τρικάλων για την περίοδο 2014-2020, διοργανώνει σειρά ενεργειών διαβούλευσης & ενημέρωσης με φορείς και τον τοπικό πληθυσμό. Στόχος είναι το Σχέδιο Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, να σχεδιαστεί μέσω της «από κάτω προς τα πάνω» προσέγγισης, ως αποτέλεσμα διαβούλευσης ανταλλαγής απόψεων και κατάθεσης προτάσεων από τους τοπικούς φορείς.
 Οι διαβουλεύσεις/ενημερώσεις έχουν σαν στόχο την ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων ή εν δυνάμει επενδυτών και την καταγραφή απόψεων, προτάσεων, ιδεών καθώς και του επενδυτικού ενδιαφέροντος, ώστε το νέο πρόγραμμα LEADER να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη τοπική αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο του Μέτρου 19. CLLD/LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 στην περιοχή των Τρικάλων.
Στο παραπάνω πλαίσιο, η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ Ο.Τ.Α  - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. έχει προγραμματίσει μέχρι στιγμής μια σειρά διαβουλεύσεων (κλειστών συναντήσεων εργασίας με υπηρεσιακούς παράγοντες) με Φορείς της περιοχής όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ
Ένωση - Αγροτικός Συνεταιρισμός Καλαμπάκας (ΕΑΣ), Γραφεία ΕΑΣ Καλαμπάκας, Καλαμπάκα 17/06/2016, 11:00
•    Ένωση Ξενοδόχων ν. Τρικάλων
•    Σύλλογος Ενοικιαζομένων δωματίων ν. Τρικάλων
•    Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Μετεώρων (Σ.Τ.Ε.Μ) Γραφεία Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.  22/06/2016, 11:00

Δήμος Τρικκαίων Δημαρχείο Τρικκαίων 23/06/2016, 11:00
Δήμος Πύλης, Δημαρχείο Πύλης, 23/06/2016, 18:00
•    Σύλλογος Ξενοδόχων - Επαγγελματιών Ορεινού Όγκου - Ξένιος Ζεύς
•    Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας
•    Σύλλογος Ξενοδόχων Πόλης Τρικάλων & Ορεινού Όγκου Gallery Art Hotel, Π.Ο. Λάρισας - Καρδίτσας 27/06/2016, 10:00
ΕΒΕ Τρικάλων Γραφεία Επιμελητηρίου Τρικάλων, 28/06/2016, 18:00
Δήμος Φαρκαδόνας Δημαρχείο Φαρκαδόνας 29/06/2016, 10:00
Δήμος Καλαμπάκας Δημαρχείο Καλαμπάκας, 30/06/2016, 12:00
Εκτός των διαβουλεύσεων που έχουν προγραμματιστεί με τους Δήμους και τους Φορείς της περιοχής, η «Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ Ο.Τ.Α» - ΚΕΝΑΚΑΠ Α. θα διεξάγει και  ανοιχτές προς το κοινό Ημερίδες Ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού για την προώθηση της επιχειρηματικότητας της περιοχής.
Οι ημερίδες ενημέρωσης θα πραγματοποιηθούν στις αντίστοιχες έδρες των τεσσάρων ΟΤΑ της περιοχής και σύντομα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας το αναλυτικό πρόγραμμα, όπου θα παρουσιαστεί το περιεχόμενο και τις δυνατότητες του νέου προγράμματος LEADER 2014-2020 (κατηγορίες έργων, δικαιούχοι, ύψος ενίσχυσης, επιλέξιμες δαπάνες, κ.λπ.) καθώς και η τεκμηρίωση για την προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής.
 Το πρόγραμμα των ανοικτών Ημερίδων Ενημέρωσης προγραμματίζεται ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Πύλης, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης 23/06/2016, 19:00
Τρικάλων, Αίθουσα Εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Τρικάλων 28/06/2016, 20:00
Φαρκαδόνας, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φαρκαδόνας, 29/06/2016, 20:00 (αναμένεται να επιβεβαιωθεί)
Καλαμπάκας, Πολιτιστικό Κέντρο Καλαμπάκας, 30/06/2016, 20:00 (αναμένεται να επιβεβαιωθεί)