Με απόφαση του Δημάρχου Καλαμπάκας Χρήστου Σινάνη, ορίστηκαν σήμερα οι νέοι αντιδήμαρχοι που αναλαμβάνουν καθήκοντα  από αύριο.
Αυτοί είναι οι
• Αντιδήµαρχος Πολιτισµού και Παιδείας (µε αντιµισθία) Σοφία ∆ρούγκα
• Αντιδήµαρχος Περιφέρειας (µε αντιµισθία) ∆ηµήτριος Ζαµπούρας
• Αντιδήµαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης (µε αντιµισθία) Αντώνιος Παπαναστασίου
• Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων (µε αντιµισθία) Μαρία Φροσυνάκη
Συνεχίζουν στις θέσεις τους οι Αντιδήμαρχοι Χρήστος Παπαγεωργίου και Κώστας Ράντος.