Υστερα από τις τακτικές ετήσιες κρίσεις των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, ανέλαβε και εκτελεί καθήκοντα Διευθυντή Αστυνομίας Κοζάνης, ο Αστυνομικός Διευθυντής κ. Θεόδωρος Κεραμάς του Αθανασίου.
•    Γεννήθηκε το 1963 στην Καλαμπάκα - Τρικάλων.
•    Κατατάχθηκε στο Σώμα της ΕΛ.ΑΣ. το έτος 1987, ενώ  αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών το 1995.
•    Υπηρέτησε σε μάχιμες και επιτελικές Υπηρεσίες των Αθηνών και της Δυτικής Μακεδονίας.
•    Από τον Ιανουάριο του 2017 έως το Φεβρουάριο του 2019 διετέλεσε ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Γρεβενών.
•    Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών Στρατηγικής και Πολιτικής Εθνικής Ασφάλειας.
•    Έχει λάβει μέρος με επιτυχία σε πλείστα σεμινάρια, εκπαιδεύσεις και μετεκπαιδεύσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.
•    Έχει διδάξει μεταξύ άλλων:
–    στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Γρεβενών,
–    στο Δ.Ι.Ε.Κ. Κοζάνης και
–    στη Σχολή Εκπαίδευσης Δημοτικών Αστυνομικών Πτολεμαΐδας.
•    Του απονεμήθηκαν για την υπηρεσιακή του απόδοση πολλές ηθικές αμοιβές, παράσημα και μετάλλια αστυνομικής αξίας.
•    Είναι έγγαμος και έχει δυο γιούς που υπηρετούν στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.