Ανακοινώθηκε από τον Δήμο Καλαμπάκας η κατάσταση επιλογής των υποψηφίων για την πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (οκτώ μήνες), συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, ειδικότητας ΠΕ ∆ιοικητικού.

Δείτε αναλυτικά τα ονόματα ΕΔΩ