Τέσσερεις Διαγωνισμοί Έργων του Δήμου Μετεώρων αναρτήθηκαν στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 4η Δεκεμβρίου 2018, προκειμένου να αναδειχθούν οι ανάδοχοι και να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό η υλοποίησή τους.

Τα έργα, συνολικού προύπολογισμού 1 εκατ. ευρώ, που προκηρύχθηκαν είναι:
    Αγροτική Οδοποιία Δήμου Καλαμπάκας, προϋπολογισμού 453.000 ευρώ.
    Διαμόρφωση Αύλειων χώρων Δημοτικών Σχολείων, προϋπολογισμού 117.379,77 ευρώ.
    Αναβάθμιση παιδοτόπων στον Δήμο Καλαμπάκας, προϋπολογισμού 148.000 ευρώ.
    Ανακατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Ιωαννίνων στον Δήμο Καλαμπάκας, προϋπολογισμού 330.000 ευρώ.