Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού η  ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία 2014-2020». Ειδικότερα 2.444 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 62.033 εκατ. ευρώ, έλαβαν το «πράσινο φως» και θα ενισχυθούν σε ποσοστό 100%. Η περιφέρεια Θεσσαλίας συγκαταλέγεται σε εκείνες με το μεγαλύτερο αριθμό εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων (289) μαζί με εκείνες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, και Δυτικής Ελλάδας Στο αμέσως προσεχές διάστημα, οι δικαιούχοι θα κληθούν να καταθέσουν τον φυσικό φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε με την κατακύρωση των τελικών αποτελεσμάτων να πραγματοποιηθούν οι εντάξεις και να προχωρήσει η εκταμίευση των πρώτων χρηματοδοτικών ενισχύσεων εντός του 2016…
Τ.Π.