Σε αριθμό – ρεκόρ όλων των εποχών έφτασαν οι μακροχρόνια άνεργοι τον περασμένο μήνα (Μάρτιος 2017) σε όλη τη Ελλάδα σύμφωνα με την καταγραφή του ΟΑΕΔ. Όπως προκύπτει από τα επίσημα συγκριτικά στοιχεία  έφτασαν τους 506.447,  από 450.234 (Μάρτιος 2016), αποτελώντας το 55,16% του συνολικού αριθμού. Ειδικότερα στην περιφέρεια Θεσσαλίας η ποσοστιαία μεταβολή μέσα σε ένα χρόνο έφτασε το 12, 27% καθώς προστέθηκαν στη σχετική λίστα μέσα σε διάστημα 12 μηνών 4.291 μακροχρόνια άνεργοι. Τον Μάρτιο του 2016 ανέρχονται σε 34.974 και τον Μάρτιο του 2017 έφτασαν τους 39.265. Η επιδείνωση αυτή καταδεικνύει τη δυσκολία επανένταξης όσων βγαίνουν, για μεγάλο διάστημα, «εκτός» της αγοράς εργασίας. Και μάλιστα, ανεξαρτήτως των εποχικών διακυμάνσεων που παρατηρούνται κάθε χρόνο στον αριθμό των ανέργων (σ.σ. η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση των μακροχρόνια ανέργων ήταν 39,49% και καταγράφηκε τον Μάρτιο στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου!).
Τ.Π.