Δυσκολεύονται ακόμα και με τη ρύθμιση να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Καλαμπάκας  αρκετοί δημότες και επιχειρήσεις της περιοχής. Ήδη έχουν ειδοποιηθεί εγγράφως πάνω από 200 δημότες που οφείλουν ποσά άνω των 150 ευρώ καθώς και ένας μικρότερος αριθμός επιχειρήσεων. Παρότι έχουν ενταχθεί στην οκτάμηνη ρύθμιση των οφειλών τους, αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Για το λόγο αυτό η δημοτική επιχείρηση σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι «κύριο μέλημά της είναι η αποφυγή της διαδικασίας αναγκαστικής είσπραξης των οφειλών και η προσφυγή σε άλλα ένδικα μέσα» ζητώντας τη συνεργασία και ανταπόκριση όλων…
Τ.Π.