Η έλλειψη εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού παραμένει το βασικό πρόβλημα του ΤΕΙ Θεσσαλίας εδώ και χρόνια. Το προσωπικό μάλιστα μειώθηκε από το 2010 έως και σήμερα κατά 50% χωρίς να έχει προσληφθεί κανένας μόνιμος υπάλληλος. Επίσης οι πιστώσεις έχουν μειωθεί και αυτές από το 2010 μέχρι και σήμερα κατά 70%. Υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες οι διοίκηση του ΤΕΙ προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της ζητώντας μάλιστα την εξέλιξη Τεχνολογικών Ιδρυμάτων σε Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών. Όπως επισημαίνεται «θεωρούμε ότι πλέον οι συνθήκες». Η μετονομασία ουσιαστικά θα ενισχύσει την αναγνωσιμότητα των Ιδρυμάτων και τις συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να εξυπηρετείται ο στόχος της συμμετοχής τους σε επιζητούμενες διεθνείς συνεργασίες για εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία…