Ο ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) άναψε το «πράσινο φως» δίνοντας την έγκριση για την πρόσληψη 50 υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι θα καλύψουν εποχιακές ανάγκες. Οι προσληφθέντες θα εργαστούν με συμβάσεις διάρκειας 8 μηνών, κατά το τρέχον έτος και θα καλύψουν ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Μακεδονίας-Θράκης και Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας του Οργανισμού.
Στην περιφερειακή διεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας θα καλυφθούν δέκα (10) συνολικά θέσεις (ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι 2, ΠΕ Γεωπόνοι 3, ΠΕ Δασολόγοι 1, ΤΕ Μηχανικοί (Γεωπληροφορικής-Τοπογραφίας) 2, ΤΕ Τεχν. Γεωπονίας 2).
Έργο τους η επικαιροποίηση του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων…
Τ.Π.