Συνεχίστηκε και τον Οκτώβριο η απώλεια θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» οι θέσεις εργασίας μειώθηκαν κατά 82.810 μια απώλεια που ήταν μεγαλύτερη σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015 (-56.473). Σε αυτό βεβαίως συνετέλεσε και η λήξη της τουριστικής περιόδου με τις περισσότερες απώλειες θέσεων να προέρχονται σε νησιωτικές περιοχές. Χαρακτηριστικά το παράδειγμα των νησιών των Σποράδων, στο νομό Μαγνησίας, όπου το αρνητικό ισοζύγιο έφτασε τις 2.177 θέσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν συνολικά στην περιφέρεια Θεσσαλίας 1.091 θέσεις αν και στους υπόλοιπους νομούς το ισοζύγιο ήταν θετικό.
Επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό που προκύπτει από την ανάλυση της έρευνας είναι η αύξηση των ευέλικτών μορφών απασχόλησης οι οποίες έχουν κατακλύσει πλέον την αγορά εργασίας…
Τ.Π.