Χρηματοδοτήσεις 868.000 ευρώ από το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» για έργα αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Πύλης (στις Δ.Ε. Γόμφων-Πύλης) ενεργοποιούνται με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση.
Η Κυβέρνηση, με τη συγκεκριμένη πρόταση, έρχεται να απαντήσει στην πάγια ανάγκη για βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας με προτεραιότητα την πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Στόχος είναι η μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, η ταχύτερη και ασφαλέστερη πρόσβαση των αγροτικών μηχανημάτων και η οικονομικότερη μεταφορά των προϊόντων.