Στην Τοπική Κοινότητα Ροπωτού, μετά τις καταστροφικές κατολισθήσεις του 2012, ο Δήμος Πύλης δρομολογεί επιπλέον έργα, εκτός από τη χρηματοδότηση  των 180.000 ευρώ από το ΥΠΕΣ το 2017.
Συντάχθηκε Μελέτη για την απομάκρυνση επικινδύνων κτισμάτων από τον κεντρικό οικισμό, με σκοπό και στόχο την ουσιαστική αλλά και αισθητική αναβάθμιση του. Θα παραμείνει ως έχει η Εκκλησία της Παναγίας της Θεοτόκου.
Ταυτόχρονα ανατέθηκε από τον Δήμο η σύνταξη μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας στον ανάδοχο του έργου Ανέστη Αβραμίδη.
Σκοπός και στόχος είναι η εξερεύνηση του χώρου εκείνου ο οποίος θα πληρεί τις προϋποθέσεις για την μετεγκατάσταση των πληγέντων.
Πράγμα το οποίο περιμένουν τόσα χρόνια και είναι όνειρο ζωής για τους ηλικιωμένους και τις νεώτερες γενιές.
Στο πλαίσιο αυτό μετέβησαν επί τόπου ο Δήμαρχος Κων/νος Μαράβας, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ροπωτού Γεώργιος Ρομπιές, η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Λαμπρινή Οικονόμου και ο δημοτικός Σύμβουλος  Άρης Τζάνης.