Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) Γ.Σ.Ε.Ε. θα υλοποιήσει για το μήνα Ιούνιο ομαδικό εργαστήριο πληροφόρησης και συμβουλευτικής για ανέργους στο Δήμο Πύλης. Τα ομαδικά εργαστήρια παρέχονται δωρεάν και υλοποιούνται με στόχο την ένταξη ή επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας.
Μέσα από τα ομαδικά εργαστήρια οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι εργασίας της ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε. θα ενημερώσουν τους συμμετέχοντες για τους τρόπους αναζήτησης εργασίας. Πρόκειται για το δεύτερο ομαδικό εργαστήριο ανέργων με θέμα: «Διαμορφώνοντας ένα πλάνο αναζήτησης εργασίας». Το εργαστήριο θα υλοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Πύλης.Οι αιτήσεις για το ομαδικό εργαστήριο μπορούν να γίνουν μέχρι και τις 14 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο εργαστήριο  είτε διά ζώσης είτε τηλεφωνικά στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πύλης ( Ερμού 5, εντός ΚΕΠ). Τηλ. Επικοινωνίας: 2434350303.
Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πύλης εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.