Με απόφαση του δημάρχου Πύλης Κ. Μαράβα ορίζονται νέοι αντιδήμαρχοι. Χωρίς αντιμισθία ορίζονται οι Ευάγγελος Αλέκος, αντιδήμαρχος Διοικητικών- Οικονομικών Υπηρεσιών - Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αρμοδιότητα στη Δημοτική Ενότητα Πινδέων – Νεράϊδας και Μυροφύλλου και Σωτήριος Χαντζής, αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας με αρμοδιότητα στη Δημοτική Ενότητα Αιθήκων.
Με αντιμισθία ορίζονται οι Παύλος Μπόμπορας, αντιδήμαρχος Καθημερινότητας (Καθαριότητας – Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής) με αρμοδιότητα στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων, Βησσαρίων (Αρης) Τζάνης, αντιδήμαρχος Τουρισμού – Πρόνοιας – Υγείας – Αθλητισμού με αρμοδιότητα τη Δημοτική Ενότητα Πύλης και Κωνσταντίνος Μπαλατσούκας, αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτισμού με αρμοδιότητα τη Δημοτική Ενότητα Πιαλείων. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βησσαρίων Τζάνης.