Το υπουργείο Εσωτερικών ανταποκρινόμενο σε αιτήματα που υπέβαλαν δήμοι της χώρας, ενέκρινε επιχορηγήσεις συνολικού ποσού 10.528.488,80 ευρώ, για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών και για την αναβάθμιση παιδικών χαρών.
Για την προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών ο δήμος Πύλης ενισχύεται με το ποσό των 213.459,80  ευρώ σε ένα έργο που θα κοστίσει συνολικά 273.459,80 ευρώ.