Ο Δήμος Πύλης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο μηνών, συνολικού αριθμού 3 ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

aftodioikisi.gr